Back to top

Декодиране на украинския конфликт

След руското нашествие в Украйна през февруари Домът на европейската история (ДЕИ) възложи проучване, за да предостави задълбочена информация за кризата и да помогне на аудиторията на ДЕИ да разбере по-добре какъв е залогът в Украйна. Проучването, проведено от Кристина Змеяускайте, докторант по история в Дъблинския градски университет, приключи наскоро със събирането на около 20 статии и лекции.

Целта на проекта беше на аудиторията на Дома на европейската история да се предостави задълбочена информация за войната чрез разбиране на въпросите, свързани с историята и паметта, които са изложени на опасност.

Събраните материали трябваше да представят множество гледни точки и да са научно обосновани, но да бъдат достъпни за широката публика. Те също така трябваше да разглеждат конкретен набор от въпроси, като: Как се мобилизира историята в настоящия контекст, от кои участници, за какви цели и с какви резултати?

Бяха определени допълнителни параметри за изследването. Статиите и лекциите трябваше да поставят ясен акцент върху паметта и историята, за предпочитане разполагайки дебата в общоевропейски контекст. Те също така трябваше да идват от хора, установени в различни държави, и следователно можеше да бъдат написани или изготвени на различни езици и трябваше да бъдат аналитични, а не оценъчни.

Освен това те трябваше да бъдат публикувани или качени през последните пет години, трябваше да идват от ясно идентифицирани и надеждни източници и да включват мнения от утвърдени историци и представители на академичните среди.

Ето резултатите от проучването:

 

Снимков материал: Валентин Кундеус чрез Adobe Stock „Паметник на независимостта на Украйна пред украинското знаме“