Back to top

Как да допринесете за „Спомени от влакове“

За да допринесе за програмата „Trains & Tracks“ на EUROPALIA, Домът на европейската история създава общоевропейска онлайн колекция от лични истории за пътувания с влак през националните граници като общоевропейско формиращо преживяване.

Бихте ли могли да предоставите кратък видеозапис на тази тема, отговаряйки на следните въпроси:

 • Какви са Вашите спомени от презгранични пътувания с влак? Има ли по-специално спомен, който да искате да споделите с нас?
 • (Не)възможността за пътуване с влак по онова време оказвала ли е въздействие върху Вас лично и ако да, то какво?
 • Кое Ви впечатляваше повече: пътуването или дестинацията?
 • Как са формирали тези преживявания живота Ви днес?

Технически насоки:

 • Моля, представете себе си и ако е приложимо – организацията, за която работите.
 • Видеозаписите следва да бъдат с продължителност до 120 секунди, като между отговорите да има пауза. Те могат да бъдат на всеки един от 24-те официални езика на ЕС.
 • Моля, уверете се в доброто качество на звука, идващ от микрофон или хендсфри оборудване, или записвайте на тихо място.
 • За видеозаписите не се колебайте да включвате отделни файлове със снимки, заедно със съответния текст, посочващ автора на снимката. Ние можем да ги добавим към видеозаписите.
 • Предпочитани формати на файловете: jpeg, mp4, mov.
 • Отговорите следва да се изпращат чрез wetransfer на адрес historia-press@ep.europa.eu или да се копират в тази папка на Google drive.
 • Моля, попълнете документа за разрешение, за да позволите да използваме Вашите материали на нашия уебсайт, в музейното пространство, както и откъси от материалите в нашите канали в социалните медии.

Контекстуална информация:

Въздействието на влаковете и тяхната възможност да пресичат регионални и национални граници са имали и все още имат реално значение за Европа и европейците. От 40-те години на XIX век насам навсякъде на континента се появяват железопътни мрежи. Тези нови транспортни средства и комуникации намаляват времето за пътуване и променят напълно начина, по който изживяваме времето и пространството. В контекста на индустриалната революция влакът се превръща в символ на напредък и модерност.

Но понякога влакът е използван за по-мрачни цели. Влаковете спомагат за експлоатацията на колониалните ресурси. Влакове транспортират войски по време на войните. Най-страшното зверство, с което се асоциират влаковете, е използването на вагони за добитък за депортирането на милиони европейски евреи по време на Втората световна война. След войната влакът се превръща в транспортно средство, което стимулира туризма и мобилността в цяла Европа и по този начин съпътства процесите на европейска интеграция и европеизация.  Докато към момента на изобретяването си влакът символизира ускоряването на обществото, днес той е свързан с необходимост от забавяне и намиране на по-устойчиви начини за пътуване.

Днес въпросът за свободата на движение и пътуването през границите все още е от голямо значение, например след граничния контрол по време на пандемията от COVID-19 и националните тревоги във връзка с имиграцията, допринесли за неотдавнашните анти ЕС настроения. По-специално влаковете са актуални като политически въпрос, като въпрос, свързан с околната среда (намаляване на въглеродните емисии, икономическо подпомагане на движението на стоки и работници през границите), а в културно отношение – за това младите хора да придобиват по-широки перспективи в годините, в които се формират като личности.