Back to top

Музеят възобновява груповите дейности

Домът на европейската история постепенно ще възобнови груповите си дейности, считано от 14 март, понеделник,

Решението идва вследствие на подобряването на условията в областта на общественото здраве, свързани с пандемията от Covid-19, и последващите решения на компетентните белгийски органи и органите на Европейския парламент за отмяна, облекчаване или постепенно премахване на мерките и ограниченията във връзка с коронавируса.

Предвижда се постепенното отваряне да се развие по следния начин:

  • Обиколките с екскурзовод на постоянната изложба на музея ще бъдат възобновени за широката общественост в понеделник, 14 март.
  • В понеделник, 28 март посещенията с екскурзовод на постоянната изложба отново ще бъдат предлагани на началните и средните училища.
  • Обедните обиколки на постоянната изложба на музея ще бъдат възобновени за широката общественост във вторник, 15 март.
  • Музеят ще започне да предлага обиколки на своята временна изложба „Когато стените говорят!“ в събота, 30 април, а семинарите за училищни групи за тази изложба ще бъдат на разположение от понеделник, 9 май.
  • Музеят ще поднови своя семинар за училищни групи по въпросите на правата на човека, считано от четвъртък, 22 септември.

Посещенията с екскурзовод и семинарите продължават 90 минути и се предлагат на френски, английски, нидерландски или немски език. Обедните обиколки са с продължителност 45 минути и се предлагат единствено на английски език. Всички дейности са безплатни, както и входът за музея.

Групите, които се интересуват от тези дейности, трябва да резервират посещението си по електронен път най-малко четири седмици преди планираната дата на посещението. Препоръчително е да се провери наличността и да се резервира посещение достатъчно време преди необходимия четириседмичен период. Само за обедни обиколки резервация не се изисква — посетителите могат да се явят на място преди началния час.