Back to top

В памет на: Професор Влоджимеж Бороджей (1956 – 2021 г.)

Домът на европейската история загуби един от своите основатели. Проф. Влоджимеж Бороджей, който почина на 12 юли, е виден и изключителен историк на най-новата история на Полша и Централна и Източна Европа.

Дългогодишен професор по история във Варшавския университет, професор Бороджей бе привлечен в проекта за Дома на европейската история като член на експертната комисия, натоварена с изготвянето на наративния обхват на музея, който стана известен като „Концептуалната основа на Дома на европейската история“. От 2009 до 2019 г. той беше председател на Академичния комитет на Дома на европейската история, един от двата управителни органа на музея, наблюдаващи развитието, откриването и първите години на музея. Проф. Бороджей привнесе своите изключителни знания и чувствителност и те повлияха начина, по който Домът на европейската история представя превратностите на 20-и век, особено по отношение на Източна Европа след Втората световна война.

За всички, които през годините имаха близка връзка с проекта за Дома на европейската история, той беше преди всичко хуманен и ценен колега. В последно време той показа голям политически кураж, посрещайки сътресенията и предизвикателствата в родната си страна. Той беше човек, изповядващ принципите на почтеността и европейските ценности, който ще ни липсва много и който няма да бъде забравен.

От името на управителния съвет, Академичния комитет и екипа на Дома на европейската история изразяваме съчувствие и съболезнования на семейството на професор Бороджей.