Back to top

ДЕЙНОСТИ ЗА ВАШАТА КЛАСНА СТАЯ

Добре дошли в раздела с нашите ресурси онлайн за преподаватели и ученици, разработени и написани от образователния екип към Дома на европейската история. Ако си задавате въпроса, как да свържете преподаването на европейската история с нашия съвременен свят, то Вие сте попаднали на правилното място. Ние специално разработихме тези образователни материали успоредно с наративното послание на постоянната експозиция на Дома на европейската история. В класната стая, у дома или в друга образователна среда Вие можете да разгледате някои основни теми, които са от голямо значение за живота ни днес, така както са били от значение за живота на европейците в миналото. Ако имате възможност да посетите музея, ще откриете и ресурсите на място, посветени на същите теми.

За запознаване с ресурсите по-долу и целите за обучение, моля, прочетете следните файлове:

 

Дейност на месеца

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ТЕМИ

Излъчване 1 - 5 5 елементи