Back to top

ЕКИП НА ДОМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
Constanze ITZEL
Директор на музей
Beate RAMBOW
Management Assistant
Eva WAGNER
Сътрудник по управлението
УЧЕНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
Guido GERRICHHAUZEN
Ръководител на отдел
Laurence BRAGARD
Ръководител на проекти за формално обучение
Emma BUGELLI
Сътрудник по организиране на прояви
Marc CLAEYS
Разработчик на проекти в областта на цифровите технологии (външен)
Pauline GAULT
Ръководител на проект (външен)
Paul GRABENBERGER
Координатор на дейностите по популяризиране (външен)
Estela VALLEJO LATORRE
Мениджър на събития
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Ръководител на проекти за неформално обучение
Annelies VAN RIJEN
Координатор на дейностите по популяризиране (външен)
КУРАТОРСКО
Andrea MORK
Ръководител на отдел
Simina BĂDICĂ
Куратор
Kieran BURNS
Куратор
Perikles CHRISTODOULOU
Куратор
Christine DUPONT
Куратор
Elena GARCIA CAFFARENA
Помощник куратор (външен)
Stéphanie GONÇALVES
Помощник куратор
Ewa GOODMAN
Куратор
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Куратор
Raluca NEAMU
Ръководител на проект (външен)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Помощник куратор
Libera PICCHIANTI
Помощник куратор
Joanna URBANEK
Куратор
УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛЕКЦИИТЕ
Rocío DEL CASAR
Ръководител на отдел
Allison BEARLY
Специалист по дигитализация на колекциите (външен)
Patrick BORGER
Правен съветник
Vladimir ČAJKOVAC
Административен секретар
Hans DE WAEGENEER
Административен секретар
Eva ESPINOSA CANO
Административен сътрудник
Vasileios GALANAKOS
Консерватор-реставратор и сътрудник при управлението на колекцията
Leticia MARTÍNEZ
Сътрудник по документацията
Nathalie MINTEN
Консерватор-реставратор и сътрудник при управлението на колекцията
Iraida VISNAPU
Сътрудник по документацията (външен)
КОМУНИКАЦИЯ
Blandine SMILANSKY
Ръководител на отдел
Janos BARSANSZKI
Служител по комуникациите, аудиовизия и присъствие в интернет (външен)
Catriona KEEVANS
Служител по комуникациите, социални медии и редакционна дейност (външен)
Laeticia MARKAKIS
Служител по комуникациите
William PARKER-JENKINS
Управител „Цифрови комуникации“, пресаташе (външен)
Ana SALVADOR
Служител, отговарящ за партньорствата (външен)
George STYLIANOU
Служител по комуникациите, институционално популяризиране
Tatiana TUMASHIK
Ръководител на ИТ проекти, уеб и графичен дизайн (външен)
Nicolas WITHOF
Служител по комуникациите, аудиовизия и графичен дизайн
СЪОРЪЖЕНИЯ, УСЛУГИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ И ИТ
Vito MALTESE
Началник отдел и специалист по ИКТ приложения
Marco BELLOCCHIO
Надзорник на охранителите и уредниците
Michel HUBAULT
Надзорник по техническите въпроси и услугите за посетители
Carlos IBAÑEZ FANDOS
Надзорник на съоръжението
Maarten LELS
Надзорник на услугите за посетители
Alexandra MYRESIOTI
ICT/AV support agent (ext)
Ollivier ROCHER
Надзорник на уредниците и технически надзорник
Olaf SCHNEIDER
Надзорник на службата за посетители и лектор