Back to top

ЕКИП НА ДОМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
Constanze ITZEL
Директор на музей
Beate RAMBOW
Management Assistant
Eva WAGNER
Сътрудник по управлението
УЧЕБНИ УСЛУГИ
Guido GERRICHHAUZEN
Началник на отдел „Учебни услуги“
Laurence BRAGARD
Музеен педагог
Emma BUGELLI
Сътрудник по организиране на прояви
Marc CLAEYS
Разработчик на цифров проект (външен)
Paul GRABENBERGER
Ръководител на проект (външен)
Jorge Ruiz JIMÉNEZ
Ръководител на проект (външен)
Jennifer POURROY WONG
Ръководител на проект (външен)
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Сътрудник по обученията
КУРАТОРСКИ УСЛУГИ
Andrea MORK
Началник на отдел „Кураторски услуги“
Simina BĂDICĂ
Куратор
Kieran BURNS
Куратор
Perikles CHRISTODOULOU
Куратор
Christine DUPONT
Куратор
Elena GARCIA CAFFARENA
Помощник куратор (външен)
Stéphanie GONÇALVES
Помощник куратор
Ewa GOODMAN
Куратор
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Куратор
Raluca NEAMU
Ръководител на проект (външен)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Помощник куратор
Libera PICCHIANTI
Помощник куратор
Joanna URBANEK
Куратор
Jozef VAN HOVE
Помощник куратор
КОЛЕКЦИИ
Rocío DEL CASAR
Началник на отдел „Колекции“
Allison BEARLY
Специалист по дигитализация на колекциите (външен)
Patrick BORGER
Legal Adviser
Vladimir ČAJKOVAC
Сътрудник „Административно обслужване и документация“
Hans DE WAEGENEER
Административен секретар
Vasileios GALANAKOS
Консерватор-реставратор и сътрудник при управлението на колекцията
Leticia MARTÍNEZ
Сътрудник по документацията
Nathalie MINTEN
Консерватор-реставратор и сътрудник при управлението на колекцията
Estela VALLEJO LATORRE
Помощник административен секретар (външен)
Iraida VISNAPU
Сътрудник по документацията (външен)
КОМУНИКАЦИЯ
Blandine SMILANSKY
Началник на отдел „Комуникация“
Janos BARSANSZKI
Служител по комуникациите (външен)
Catriona KEEVANS
Служител по комуникациите (външен)
William PARKER-JENKINS
Служител за връзки с пресата (външен)
Ana SALVADOR
Ръководител на проект (външен)
George STYLIANOU
Служител за връзки с обществеността, комуникациите и връзки с институциите
Tatiana TUMASHIK
Графичен дизайнер (външен)
Nicolas WITHOF
Графичен дизайнер
РЕСУРСИ
Vito MALTESE
Head of Department and ICT applications specialist
Marco BELLOCCHIO
Специалист по контрола на персонала в изложбените пространства
Michel HUBAULT
Технически ръководител
Efstathios KOLOVARIS
Фасилити мениджър
Maarten LELS
Мениджър „Услуги за посетителите“
Ollivier ROCHER
Специалист по контрола на персонала в изложбените пространства
Olaf SCHNEIDER
Visitor service supervisor and lecturer