Back to top

Fake for Real

История на подправянето и фалшифицирането

(ОКТОМВРИ 2020 Г. - ЯНУАРИ 2022 Г.)

В хода на ежедневието сензационното, зрелищното и свръхестественото лесно ни съблазняват. Те ни позволяват да избягаме от рутината. Играта на измамни илюзии обаче е забавна единствено ако предварително сме се съгласили с нейните правила. Когато ни измамват умишлено, ние сме губещата страна в много отношения, можем да загубим парите си, своята репутация, почтеността си и дори живота си.

Въпреки че настоящият обем (дез)информация е безпрецедентен, проблемът е древен. Историята е пълна с безброй примери за лъжи, преоблечени като истина. Троянският кон, прототип на измамата от митологията, е символично въплъщение на множество проблеми на нашето съвремие, което е доминирано от интернет.

Въз основа на поуките от миналото можем да начертаем пътна карта, която ни дава възможност да бродим в царството на въображението и измислиците, когато ни се прииска, и същевременно ни предлага стратегия как да излезем оттам, когато сме готови да се върнем към реалността.

Виртуална обиколка I – „Fake For Real“

Виртуална обиколка II – „Fake For Real“

Правата на човека във Fake for Real – кураторска обиколка

УПРАВЛЕНИЕ И МОЛИТВИ

Какво прави властта законна? От незапомнени времена политическата и религиозната сфера поддържат взаимно претенциите си за власт и законност. Римски императори се превръщат в богове, папите разполагат със светски правомощия, присъствието на тленни останки на светци повишава престижа на свещени обекти. Неопетнената репутация на даден император, безупречната администрация на папата, физическото присъствие на влиятелен светия – всичко това може да звучи прекалено положително, за да е вярно. За щастие не е нужно да рециклираме изопачените данни от миналото. Благодарение на смелостта и любопитството на мнозина истината в много случаи е излязла на бял свят.

ОПОЗНАВАНЕ НА СВЕТА

Изобретяването на печатната преса поставя началото на нова ера с безпрецедентен достъп до информация. Все по-голямото количество информация обаче не гарантира нейната точност. Хората, които преследват слава и богатство, охотно разпространяват фалшива информация пред аудитория, която е жадна за открития. Дори в историята на научните изследвания се срещат преднамерени фалшификации. Възможността да се доказват и съответно опровергават теориите не е недостатък на научния метод, а е съществено качество, което го разграничава от други системи за осмислянето на света.

ОБЕДИНЕНИЕ И РАЗЕДИНЕНИЕ

През 18-и и 19-и век фалшифицирането и подправянето са мощни инструменти за създаването на етническа и национална идентичност. В цяла Европа „патриотични“ фалшификати, примесени с действителни исторически открития, подклаждат националните движения. Създаването на съвременните нации се нуждае от обща история, но и от общи врагове. Използват се фалшифицирани документи, конспиративни теории и съдебни грешки, за да се открият изкупителни жертви, като последиците от това са опустошителни и дълготрайни.

ВОДЕНЕ НА ВОЙНА

Истината съгласно цитат, чийто произход е неизвестен, е „първата жертва на войната“. По време на война воюващите страни неизменно прибягват до лъжи и измами. По време на Втората световна война цяла Европа се превръща в бойно поле и изборът на това на кого може да се има доверие има съдбовни последици. Установяването на фактите за престъпленията, потулвани или омаловажавани от тоталитарните режими, е важна задача в продължение на десетилетия.

ФАЛШИФИКАТИ И БОГАТСТВО

В хода на цялата история печалбата е една от основните причини за подправянето на документи. Произведения на изкуството, луксозни продукти, ежедневни потребителски стоки и валута са подправяни с цел финансова печалба. Фалшифицирането на нещо, за което хората жадуват, било то картина на някой от нидерландските стари майстори или чанта на Луи Вюитон, се е превърнало в характерна особеност на глобализираното потребителско общество, в което живеем. Фалшификатите обаче се използват също за изобличаване на неутолимото ни желание за „повече, по-евтино и по-ново“, както това се илюстрира в експеримента и документалния филм „Чешка мечта“.

ЕПОХА „ОТВЪД ИСТИНАТА“?

Терминът „общество отвъд истината“ описва култура, в която общественото мнение се диктува по-скоро от емоциите и личните убеждения, а не от фактите. Често се счита, че „фалшивите новини“ са нейният най-явен симптом.

Фалшивите новини обаче не са ограничени до една конкретна епоха. Специфично за настоящата ситуация е, че съвременните средства за комуникация, и по-специално интернет, дават възможност за бързото им разнасяне и разпространение в световен мащаб. Изправени пред изобилие от информация, произлизаща от безброй източници, в много случаи е трудно да определим кое е вярно и дали източникът е надежден.

За щастие има начини за преодоляване на тези предизвикателства: критичното мислене, което поставя под въпрос първоначалните впечатления, осъзнаването на собствените предразсъдъци и способността ни да определим доколко надежден е даден източник могат да ни помагат да разграничаваме фактите от фикцията и да си проправяме път през сложната действителност.