Back to top

FAQs symbols of communication

Практическа информация

Възможно ли е да се резервирам Дома на европейската история за моята проява?

Домът на европейската история не може да бъде резервиран за частни прояви. Проявите се провеждат в музея с конкретни партньори, които се занимават с общоевропейски теми, вписани в мисията и изложбите на музея, като например съвременната европейска история, споделената памет и европейската история в учебните програми. Ако желаете да се осведомите за проява, организирана от партньор, моля, свържете се с нашия екип по проявите поне три месеца преди датата, предвидена за Вашата проява. Моля, имайте предвид, че получаваме голям брой запитвания, така че е възможно да има забавяне от няколко седмици, преди да получите отговор. Освен това, моля, имайте предвид, че се дава приоритет на собствената програма на Дома на европейската история.

Кой е телефонният номер?

+32 2 283 1220

Какъв е пощенският адрес на Дома на европейската история?

House of European History, European Parliament, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels.

Какви са таксите за вход?

Входът е безплатен.

Има ли къде да оставя велосипеда си?

За момента пред Дома на европейската история няма стоянка или навес за велосипеди.

Колко време отнема посещението в Дома на европейската история?

Около 90 минути.

Позволено ли е да се внасят в музея раници, бутилки с вода и храна?

Не е позволено да се внасят раници, храна и вода, те трябва да бъдат оставени на съхранение в предвидените за целта шкафчета с ключ.

Има ли изискване за минимална възраст на децата?

Препоръчваме децата, които посещават музея, да са навършили шест години. Родителите могат да решат, че някои части от постоянното изложение не са подходящи за деца на възраст под 11 години.

What are the guidelines for children and school groups visiting the museum?

1. All children under the age of 14 must be accompanied by an adult who is responsible for them throughout their visit to the House of European History.

2. School or children's groups must include at least one accompanying adult per:

- five children under the age of 6 or five children in pre-school classes;

- ten children aged between 6 and 14;

- fifteen pupils aged 14 or over.

3. Accompanying adults must remain with their group throughout the visit.

4. Any child who cannot find their accompanying adult will be taken by a member of the House of European History staff to the reception office where an announcement will be made asking the accompanying adult to collect them.

5. The European Parliament declines any responsibility for accidents to unattended children.

Разрешено ли е да се правят снимки в музея?

В музея можете да заснемате широкоъгълни кадри, освен на входовете и зоните за сигурност. Някои обекти и витрини са маркирани със символи „Без снимки“ поради критериите за съхранение или авторски права на музея заемодател. Снимането със светкавица не е разрешено. Моля, имайте предвид, че повторното публикуване на изображения на предмети с цел професионална употреба може да е свързано с изисквания за авторски права. Моля, свържете с нас на този имейл адрес за повече информация: historia-press@europarl.europa.eu

Услуги за посетители

Разполагате ли с място за смяна на пелени?

Място за смяна на пелени е предвидено във фоайето на входа на приземния етаж.

Предвиден ли е достъп за детски колички?

Да, на входа на приземния етаж.

Каква помощ се предлага на лицата с увреждания?

Всички съоръжения и дейности са напълно достъпни за посетители с намалена подвижност и със специални нужди, включително лица в инвалидни колички. За посетителите с увреден слух на таблетите са предвидени субтитри или писмени описания на речта във филмите.

Предлагате ли инвалидни колички?

We have two wheelchairs on the premises which can be borrowed - get in touch via the contact form to reserve one. It is advisable to bring your own wheelchair however, due to high demand.

След края на посещението

Как мога да се свържа със службата за изгубени вещи в музея?

Моля, използвайте формуляра за контакт, за да изпратите запитване за изгубени вещи.

Мога ли да закупя рекламни артикули на музея онлайн?

Рекламни артикули на музея могат да бъдат закупени само на място по време на посещението.

Как мога да следя актуалните новини за музея?

Най-актуалните новини за музея са достъпни в раздела „Акценти“ на нашия уебсайт, както и в нашите профили във „Фейсбук“ и „Туитър“.

Уебсайт и социални медии

Определена част от уебсайта не функционира или дадена препратка не работи. Как мога да съобщя за това?
може ли да заснемем видео в музея?
 • Моля, свържете се с музейния екип за комуникация поне две седмици преди датата, предвидена за заснемането, за да преминете през необходимия процес. Моля, имайте предвид, че снимането на видео е позволено само за медийни и образователни специалисти в определени пространства на музея, когато не противоречи на други музейни дейности и е в съответствие със следните правила:
 • Моля, имайте предвид, че заснемането на видеа и снимки може да се извършват само по начин, който не нарушава неприкосновеността на личния живот и не пречи на другите посетители, нито включва изображения на техните лица.
 • Поради специфични обстоятелства, свързани с авторското право и опазването на експонатите, за предпочитане е изгледите да са с широк ъгъл, а не близки до отделни обекти.
 • Около 15 обекта в постоянната изложба не могат да бъдат фотографирани или заснемани — те са маркирани със стикер „не снимайте“ — техен списък ще Ви бъде предоставен предварително.
 • Преди заснемането следва да се попълни формуляр за разрешение за заснемане, свързан с авторското право върху обектите. Той може да бъде получен чрез екипа за комуникация на музея.
 • Заснемането на входните зони за сигурност е забранено.
 • По отношение на оборудването и служителите: моля, не използвайте светкавица или външни светлини на определени места; не се свързвайте към електрозахранващи устройства.
 • За предпочитане е да се носи само минимално оборудване; допълнително оборудване за заемане от музея не е налично.
 • Следва да се внимава при преместването на оборудване за заснемане, така че да не се докосват музейните мебели, изложби или предмети и да не остават следи по пода.
 • Филмовият екип следва да включва само най-необходимите хора.
 • В идеалния случай продължителността на заснемането следва да бъде не повече от деветдесет минути; моля, посочете предварително точните места, ва които желаете да снимате.

Въпроси, свързани с образованието и обучението

Къде мога да намеря информация за образователните дейности и учебните материали в Дома на европейската история?

Моля, направете справка със специалния раздел „Често задавани въпроси за лица от сферата на образованието“

Посещения на групи

Защо е необходимо да направя резервация за група от 10 или повече лица?

Това е задължително от съображения за сигурност. Ако не е направена резервация, група от 10 или повече лица може да бъде помолена да изчака, докато се освободи достатъчно място в музея, за да влезе.

Как мога да получа писмено потвърждение за резервацията за група?

Ще получите писмо по електронната поща с потвърждение.

Колко време продължава посещението на група?

Около 90 минути.

Предлагат ли се обиколки с аудио гид?

При пристигането си посетителите получават интерактивен таблет с информация на 24 езика, който ще бъде Вашият гид по време на посещението, като съдържа аудио и видео материали и текстове във връзка с постоянната изложба. Всеки таблет може да бъде адаптиран със специални опции за учащи се и деца и също така е налице усъвършенстван аудио софтуер за посетителите със специални слухови нужди. Не е предвиден аудио гид за временната изложба, но се предлагат брошура и каталог (срещу заплащане).

Дадена организация може ли да резервира няколко часови слота?

Моля, имайте предвид, че една организация не може да резервира няколко часови слота в срок от една седмица. Ако желаете да резервирате множество времеви слотове, моля, свържете се с нас, за да изясните потребностите си в това отношение.

Изложби и съдържание

Какви са възможностите за провеждане на научна дейност в музея?

В момента не разполагаме със съоръжения за научни изследвания. В бъдеще може да бъдат осигурени възможности за научна дейност в рамките на партньорства и семинари.

Как мога да получа права за използването на снимка в книга, медия или с друга търговска цел?

Авторското право за по-голямата част от снимките е на външни лица. Ще трябва да се свържете пряко с притежателя на авторските права.

Колко дълго продължава временната изложба?

Временните изложби ще продължават около една година.

Стажове

Как мога да кандидатствам за стаж в Дома на европейската история?