Back to top

„Изхвърляне“

Историята на една модерна криза

18 февруари 2023 г. – 14 януари 2024 г.

английски, френски, нидерландски, немски

Отпадъци. Може би най-видимият и осезаем аспект на задаващата се екологична криза.

 „Изхвърляне“ е проект, който разкрива скритата история на отпадъците в Европа, като същевременно подчертава значението им като показател за социална промяна. Започвайки с индустриалната революция, проектът „Изхвърляне“ ни отвежда на едно пътуване от оскъдицата по време на войната, преминава през рязкото нарастване на потреблението в годините след войната и завършва с днешната непреодолима криза с отпадъците. В него се показват дълбоките промени в начина, по който сме се справяли с отпадъците през изминалите години, и начина, по който мислим или не мислим за отпадъците. Обръщайки се към миналото, той прави настоящите критики и категоричните призиви за промяна уместни и съдържателни.

Проектът „Изхвърляне“:

 
© Mandy Barker
 

Преглед на проекта

Изложба – Раздел 1: „Отпадъци ли казахте?“

Изложбата „Изхвърляне“ дава историческа перспектива към въпроса за отпадъците в четири раздела. На първо място: „Отпадъци ли казахте?“

Изложба – Раздел 2: „От повторно използване към отпадък (1800 – 1945 г.)“

В началото на 19-и век в Европа се наблюдава бърз прираст на населението и в резултат на това силно нараства и производството на стоки. Това е означавало също така по-големи количества отпадъци, които често са били творчески използвани за производството на нови стоки, понякога дори с идеята да бъдат продавани.

Изложба – Раздел 3: „Европа и изхвърлянето на отпадъци (1945 — днес)“

След Втората световна война много по-голяма част от населението може да си позволи да притежава потребителски стоки.

Изложба – Раздел 4: „Живот с (без) отпадъци“

Последният раздел на изложбата изследва това, което днес се нарича „4Р-та“: редуциране, реизползване, рециклиране и ремонт, като ги противопоставя на практиките, които в миналото са били просто здрав разум.

Процес на местно участие

Тази изложба е посветена на отпадъците – може би най-материалният и най-осезаемият аспект на екологичната криза. Затова хората, които се занимават с него, имат какво да кажат! Проучванията във връзка с изложбата излязоха извън рамките на архивите или академичните източници, за да отидат на терен и да почерпят знания от експертите.

Онлайн платформа

Учебни материали