Back to top

ПРОГРАМА

ПРОЯВИ ДНЕС – 13.12.2018

Lunch tours header - group tour in museum

Обедни обиколки всеки вторник в Дома на европейската история

3 Окт. 2017 - 31 Дек. 2019 (12:15 - 13:00)
Възрастни
Млади хора
Семейства
Училища

Домът на европейската история предлага увлекателно и подтикващо към размисъл пътешествие през европейската история. Използвайте обедната пауза за това приключение и да видите новите постоянни и временни изложби. Някои експонати разкриват процесите и явленията, оставили трайна следа в историята...

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЯВИ

Излъчване 1 - 1 1 елементи

Tasting of traditional desserts

15 Дек. 2018 - 16 Дек. 2018 (14:30 - 16:00)
Възрастни
Млади хора
Семейства

Embark on a culinary journey of European winter desserts!

The House of European History is inviting you to a free tasting of traditional winter sweets from different European countries prepared by Café Europa’s talented chef.

Before leaving the museum at the end of your visit,...