Back to top
Anonymous

Йостербругаде

Празни улици и градове, тъй като хората остават по домовете си – това също е важна част от документацията, която понастоящем се събира от музея.