Back to top
Дарена на Дома на европейската история, Брюксел.

Дипляната със скици Brief graphic recovery of terms of frequent use during the Sars-Cov-2 epidemic (Кратко графично изражение на често използвани термини по време на епидемията от Sars-Cov-2), Кармела дел Касар Хименес, март – май 2020 г., Мадрид, Испания.