Back to top
Hand Mask (Маска под формата на ръка), Анна Васоф, Виена, Австрия, март 2020 г. – Колекция на Дома на европейската история, Брюксел © Anna Vasof, Австрия

Един от най-разпространените симптоми на заболяването Covid-19 е недостигът на въздух и затруднено дишане, тази болест обаче причини задушаване в много други аспекти на живота... много гарантирани конституционни човешки права бяха потиснати в редица европейски държави по време на кризата с коронавируса, и това доведе до социалното задушаване на хиляди граждани. Анна Васоф