Back to top
© Diana Grigore (р. 1997 г.), студентка в UNARTE – Катедра по индустриален дизайн и визуална комуникация, първа година, магистърска степен

Дневник за самоизолацията, фрагмент, 2020 г.

„Серията „Кой ден сме днес“ е кратък дневник за самоизолацията, който илюстрира адаптирането ми по време на пандемията в продължение на почти един месец. Започнах да работя по дневника в рамките на проект, възложен от университета, но впоследствие той се превърна в една от най-терапевтичните дейности, които съм извършвала през последните месеци.

Дневникът се състои от две части: първата част отговаря на въпроса „Къде съм?“ и отразява предимно психологическите промени, породени от новите и твърде различни реалности между четирите стени, където се озовахме изведнъж. Втората е посветена на въпроса „Къде бих искала да съм?“ и носталгично илюстрира дребните желания, които преди ни се струваха банални, но сега обсебват мислите ни.“