Back to top
© Naja Christiansen

Заедно, но отделно

Дъщеря говори с майка си по телефона. Майката живее в дом за възрастни хора, но те успяват да се виждат всеки ден, спазвайки разпоредбите и социалното дистанциране.