Back to top
© Anne-Mette Marchen Andersen

Идете си вкъщи

По време на Великден в слабо населен район се стичат много хора за походи сред природата наблизо, въпреки че официалните насоки в Дания са, че всеки трябва да се изолира вкъщи. Местна жителка е възмутена от струпването на хора и поставя край пътя саморъчно изработен пътен знак, на който е изписано „Идете си вкъщи“. Това предизвиква силно неодобрение сред съседите ѝ и в крайна сметка тя снема знака.