Back to top
© Hannu Häkkinen, Museovirasto

Вечерен хор в дома за възрастни хора „Лопукири“ в квартал „Арабианранта“ в Хелзинки, 19 март 2020 г. По време на мерките за изолация вследствие на коронавируса хората в дома на възраст над 70 години избягваха физическите контакти.