Back to top
© Blaž Verbič

Една от основните характеристики на вицовете е, че досега те бяха част от устното творчество, но в тази ситуация, когато бяхме принудени да се изолираме в домовете си, всичко се пренасочи към интернет и други съвременни средства за комуникация.