Back to top
© Álvaro Alconada

Антропология на кризата

По време на ограничителните мерки над 20 антрополози сътрудничиха на музея, като предоставяха някои разяснения за това, което се случва, и за промените в начина на живот на хората, които биха могли да настъпят след това. Публикувахме статиите им на уебсайта на музея. Тази снимка фигурира в статията „Застинал по време на размисъл“ на Алваро Алконада.

Текст на бележката „Не ме докосвай! Може би съм носител на вирус!“ Май – юни 2020 г.