Back to top
© Shuvaseesh Das, Лондон

Аплодисменти за Националната здравна служба

Един от десетимата творци, на които е възложено да участват в проекта, Рой Мехта, избира тази творба за колекцията от фотографии „10 картини от лондонските предградия“. Той заявява:  „Творбата, която избрах, е на фотографа Шувасиш Дас „Аплодисменти за Националната здравна служба“. Харесаха ми и други фотографии, но тази изобразява реалността на толкова много хора по време на ограничителните мерки във връзка с пандемията. Фонът ни дава възможност да видим двойката в съответния контекст, а ръкопляскането на балкона може да бъде само в подкрепа на Националната здравна служба. В съчетание с мрачното излъчване на лицата въздействието на фотографията е изключително силно.