Back to top
© Ali Hood – Плимът.
Али е една от почти 3000 граждани, които представиха своя фотография за колекцията. Нейната снимка беше една от десетте, които бяха избрани да представляват югозападния регион.

Игра с вода при спазване на социална дистанция

Забавление в задния двор в горещ пролетен ден. Двама приятели се „сражават“ до прогизване – докато свърши водата в кофите. Техният невинен кикот и крясъците им подсещат за отминалите дни и за тези, които отново ще дойдат.