Back to top
© Liechtenstein National Museum

Гривна за солидарност по времето на коронавируса

Тази гривна се дава от Министерството на социалната политика на служителите на държавната администрация. Върху нея са изобразени пиктограми на хигиенните мерки, чието спазване би следвало да забави разпространението на Covid-19.