Back to top
© Liechtenstein National Museum

„Затворено“, община Балцерс

В периода между средата на март и средата на май 2020 г. всички обществени и детски площадки в община Балцерс в Лихтенщайн бяха затворени за обществеността. На всички места бяха разлепени подобни обявления