Back to top
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
© Bernard Fontanel, DEC.

Piltdown Man

Науката, основаваща се на емпирични изследвания, се стреми да предоставя факти. Предубежденията на учените обаче неизбежно оставят отпечатък върху тяхната работа. Други умишлено представят неверни резултати от изследванията си с цел лично облагодетелстване. Чарлс Доусън е именно такъв човек. „Пилтдаунският човек“ от 1912 г. намира благодатна почва сред палеонтолозите, които горят от желание да потвърдят собствените си теории, и измамата е разкрита едва 40 години по-късно. Разобличаването на тази находка свидетелства за надеждността на научния метод. За разлика от религията или идеологията, научните познания могат да бъдат опровергавани и доказвани.