Back to top
© Beerschot Atletiek, Buurtsport Kiel en Hoboken

Градски фитнес

Beerschot Atletiek и Buurtsport Kiel en Hoboken разработиха фитнес пътека в квартала Кил. Те предлагат упражнения, които всеки може да прави на различни обществени места, използвайки пейки, стълбища и др.

20 април 2020 г.