Back to top
© Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

„В нашите балони“

Платформите на социалните медии са чудесни за свързването на хората, но също така спомагат за създаването на така наречените „филтърни балони“. Те пропускат избирателно информацията и ни излагат на неща, които вече сме одобрили и харесали в миналото. Тези филтри водят до илюзията, че виждаме цялата картина, докато в действителност оставаме затворени в ограничена медийна среда, споделяна предимно с хора със сходни възгледи. Тъй като подобни балони не дават възможност за различаващи се възгледи и алтернативни източници, те осигуряват плодородна почва за разпространение и процъфтяване на фалшиви сведения.