Back to top
Раница против следене, осуетяваща проследяването на информация от телефони и карти с чип - Проект KOVR, Нидерландия, 2020 г., Полиестер с мед и никел
© Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Цифрова революция

Новите технологии променят радикално начина, по който живеем, комуникираме и си взаимодействаме. Светът става по-взаимосвързан, като предлага много възможности, но също и създава нови рискове.

Данните сега са считани за „новия петрол“ и с това неприкосновеността на личния живот в цифровата среда се превърна в едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Събирането на информация за нашето поведение, нашите мисли и нашите желания позволява на компаниите да оказват влияние и да манипулират нашия живот и нашия избор. Новите инструменти за комуникация проправиха пътя за широкообхватно наблюдение и светкавично разпространение на дезинформация.

Без дори да забелязваме, демократичният процес на цели общества може да бъде уронен и гражданите биха могли да загубят своя свободен избор.