Back to top
По следите на моята Европа
© Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

По следите на моята Европа

Какво обединява хората в Европа? Естеството на европейското многообразие е до голяма степен резултат от срещи през граници и културен обмен.