Back to top
Европейски пейзажи © Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Европейски пейзажи

Погледнат отгоре, теренът на Европа разкрива следите на историята през нова перспектива. Нейните пейзажи са до значителна степен културни пейзажи, носещи белезите на човешката дейност, за добро или зло. Историята е довела до забележително разнообразие, показващо впечатляващи прилики и разлики.