Back to top
Строителен обект „Ийстман“ – обновяване на сградата за Дома на европейската история
© Европейски съюз – Дом на европейската история 2016/Benoit Bourgeois

Водовъртежът на историята

Тази скулптура с въртеливо движение, която заема водещо място на централното стълбище на музея, се състои от 27 исторически цитата, представляващи променливото тълкуване на европейската история.