Back to top
С куратора Симина Бадица

С втория видеоклип за Деня на правата на човека ще посетим заедно нашата изложба Fake For Real, за да откриете как аферата „Драйфус“ и актове на антисемитизъм подкопават правото на справедлив съдебен процес и предизвикват международен скандал.