Back to top
Европа, изобразена като Богородица (Дева Мария)
Базел, Швейцария (1588 г.) 1628 г.
От произведението „Cosmographia“ (Описание на света) на Себастиан Мюнстер (1488 – 1552 г.)
© European Union 2016 / Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Картите, създадени през Средновековието, често пренебрегват географската точност в полза на християнските послания и символизъм. През Ренесанса континентът Европа бива представян като Дева Мария: израз на неговата християнска идентичност.