Back to top
Изложбата „Fake For real“ – От птичи поглед

Изложбата представя фалшификати от цялата история, като описва специфичните исторически обстоятелства, които обясняват как са създадени тези фалшификати, интересите и мотивацията зад тях, тяхното въздействие и как в крайна сметка са били разкрити. Нашата цел е да покажем, че фалшификатите имат дълга традиция в историята и не принадлежат само на нашето време. Ние също така размишляваме над начините за изграждане на неподатливост на опитите да бъдем измамени и заблудени.