Back to top
Подправяне на научни доказателства – серия виртуални обиколки на Дома на европейската история

Ние, хората, имаме естествено предразположение да изследваме и да се опитаме да разберем света около нас, да го разберем по-добре – като използваме техниките, с които разполагаме. Сега ще се съсредоточим върху фалшификатите и подправените факти или артефакти, свързани с постепенно разширяващите се хоризонти на европейците: от географското проучване до съвременната наука.