Back to top
©-Studio Harm Rensink

Разделът „Бурни времена и единство“ проследява ролята на плакатите като агенти и свидетели на идеологическите срещи и конфронтации, които са формирали европейската история от Първата световна война насам. Заглавието му се отнася до антагонизмите и напреженията, които стоят в основата на идеологическите борби и въоръжените конфликти в Европа през 20-ти век, но и изразява волята за сътрудничество и напредък чрез мирни и взаимни усилия.