Back to top
©-Studio Harm Rensink

Разделът „Активизъм и протест“ разглежда плакатите на бунта като идеални средства за изразяване на политически искания и като ценни свидетели на борбата за правата на човека. Сложното съчетаване на все по-диференцирани политически искания, конфликти на интереси и идеи за справедливост в следвоенна Европа е резултат от плурализма и поляризацията, които съществуват в съвременните общества.