Back to top
Изображение от станция за дизайн на плакати

Плакатите функционират като средство за информиране, но също така образоват и дори манипулират. Те отразяват обществените борби за идеи, власт или богатство и дават мощен глас на гражданите по различни социални, културни или политически въпроси. С други думи, плакатите могат да бъдат агенти и свидетели на идеологически сблъсъци в европейската история, като отразяват моментните ситуации и ни предоставят богато отражение на европейските истории. Следователно темата е подходящ инструмент за обучение както за гражданите, така и за по-младите ученици, за да се засили медийната грамотност и да се подпомогне проучването на историческото развитие на „публичната сфера“ в Европа.