Back to top
Изображение от станция за дизайн на плакати

Програмата за обучение „Когато стените говорят“ има за цел да осигури пълноценна ангажираност на публиката и силни учебни компоненти, за да се помогне на посетителите да контекстуализират тези плакати. От идеята за плаката до неговото въздействие, какъв е бил историческият контекст на плаката? Кой го създава? Коя е неговата целева аудитория? Учебната програмата ще бъде пространство, в което публиката ще може да използва многообразието от стилове и подходи на учене. Що се отнася до специфичните интерактивни области, изложбата ще включва: