Back to top
Диплома от дейност „Намиране на връзки!“

„Намиране на връзки!“ — Посетителите са изправени пред предизвикателството да поставят в контекст плакатите, които току-що са открили в изложбата. От тях се изисква да свържат плаката с правилното му историческо изображение, представящо контекста, създателя или целевата аудитория – едно забавно пътуване в обувките на историка.