Back to top
Училищни семинари

„Стените говорят..., а вие, какво имате да кажете?“, ще въведе учениците от началните училища в основните етапи на европейската история. Въпросът дали човек може да вярва или не на изображението на даден плакат също ще бъде разгледан, като учениците ще разполагат с ключове за анализ на изображения от миналото. Учениците от средните училища ще имат възможност да научат повече за европейската история чрез плакати, представящи правата на човека, миграцията, европейските избори, конфликтите, както и културни и спортни събития.