Back to top
Европа – всички наши флагове на мачтата

Европа – всички наши флагове на мачтата

Райн Дирксен (1924 – 1999 г.)

Първа награда на конкурса

Нидерландия, 1950 г.