Back to top
Олимпийски игри, Берлин, 1936 г.

Олимпийски игри, Берлин, 1936 г.

Франц Теодор Вюрбел (1858 – 1943 г.)

Германия, 1936 г.