Back to top
Богородица и Христос с ореоли в цветовете на дъгата

Богородица и Христос с ореоли в цветовете на дъгата

Елжбета Подлешма (родена 1968 г.)

Полша, 2019 г.