Back to top

ПОСТОЯННА ИЗЛОЖБА

Ще забележите, че когато Ви съпровождаме през основната експозиция, ние не се спираме на историята на всяка европейска нация. Вместо това искаме да проучим по какъв начин историята е допринесла за формирането на възприятие за европейска памет и по какъв начин тя продължава да влияе на нашия живот сега и в бъдеще. Както и в живота на всеки един от нас, някои неща ние искаме да запомним, а други предпочитаме да забравим. И, разбира се, едно и също събитие може да се тълкува по различни начини.

Съдържанието, изложено на нашия уебсайт, представлява подбрана малка част от постоянната изложба.

Entrance to Europe a global power - third floor

ЕВРОПА: СВЕТОВНА СИЛА

Стремежът към демокрация и национален суверенитет и разпространението на индустриализацията и империализма коренно променят развитието на Европа. Европа достига апогея на световната си мощ. Промените подклаждат социално напрежение в Европа през 19-и век и тяхното въздействие е силно осезаемо и до днес.

Entrance to Europe in ruins - third floor

ЕВРОПА В РАЗВАЛИНИ

В различните сценарии на масова война и тоталитарен терор през първата половина на 20-и век прозират изключителна жестокост и презрение към човешкия род.

Entrance to fourth floor

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗДЕЛЕНИЯ КОНТИНЕНТ

От пепелищата на войната се образува нов политически ландшафт, прорязан от Желязната завеса. Идеята за европейска интеграция се прилага на практика, но дали тя ще пусне корени?

Entrance to fifth floor - Shattering Certainties

ПРОМЯНА НА СТАТУКВОТО

Процъфтяващите следвоенни икономики се сблъскват с трудности. Комунистическите режими са изправени пред системни проблеми и липса на социално-политическа легитимност. Глобализацията и краят на Студената война ускоряват европейската интеграция.

Entrance to sixth floor - Accolades Criticisms

ПРИЗНАНИЕ И КРИТИКА

Всички ние сме формирани от европейската история. Какво е значението на нашите спомени? Какво крие бъдещето и какво ще бъде Вашето участие в него?