Back to top
The Cotter’s Saturday Night
около 1885 г.
Kodak Collection, Science and Society Picture Library, Обединено кралство
© Getty Images

ВКУСОВЕ

Историята на кулинарията, напитките и храната в Европа може би най-добре илюстрира плодотворните и важни контакти, които са съществували между регионите, нациите и континентите. Различните съставки, рецепти и принадлежности, с които вероятно разполагате днес във Вашата кухня, са прекосявали граници в ръцете на готвачи, моряци и други пътници, като са се развивали и са се повлияли взаимно.