Back to top
Жена, която пише писмо
Франс ван Мирис – баща (1635 – 1681 г.), 1680 г.
Rijksmusem, Амстердам, Нидерландия

ИДЕИ

Да пишеш, да четеш, да рисуваш, да играеш или да танцуваш: това са нагласи и дейности, които пораждат множество мисли и идеи под формата на съобщения, методи, модели и мотиви, които непрекъснато се обменят и се променят. Редица изобретения са резултат от начина, по който хората с различен произход са се учили един от друг и са влияели един на друг в миналото.