Back to top
Рекламен материал за Maison du Peuple (Народния дом)
Брюксел, Белгия, 1899 г.
Плакат
Репродукция
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Гент, Белгия

През 19-и век работниците са наети на надница и не разполагат нито с правна защита, нито със социални осигуровки. Често те са принудени да работят и живеят при ужасяващи условия. Тяхното положение се подобрява едва в края на века с постепенното завоюване на правото на глас.