Back to top
От Северна Европа към Италия по железопътната линия Готард
Лугано, Швейцария, 1898 г.
Неизвестен художник
© European Union 2016 / Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Железопътните релси променят ландшафтите в Европа в резултат от строежа на тунели, виадукти и мостове, преминаващи през доскоро непреодолими местности. През 1882 г. е завършен и открит най-дългият за времето си тунел в света – железопътният тунел Готард с дължина 15 км, който свързва Северна и Южна Европа. Железопътният транспорт води до развитие на масовите превози и туризма.