Back to top
Военен противогаз
Съединени американски щати
1917 г.
Hulton Archive/ Stringer/ Getty

Бойните отровни вещества са използвани за първи път успешно през 1915 г. от германските въоръжени сили в Ипер, Белгия. Идеята за използване на газ като оръжие е разработена в опит за преодоляване на патовата ситуация, свързана с окопната война. Използват се хлор, бром и горчичен газ. Макар че реално броят на смъртните случаи не е голям, психологическото въздействие върху войниците е значително. Противогазът онагледява дехуманизацията на отделната личност в тази война.