Back to top
Снимка на клас ученици
България, 60-те години на 20-и век
Частна колекция

През този период настъпват огромни промени в европейските образователни системи. Увеличеното държавно финансиране на всички равнища благодарение на бързоразвиващите се икономики и социалната държава означава по-добър достъп за по-голям брой деца и млади хора – така образованието спира да бъде само за привилегированото малцинство.